Avans rtu 500ml sprey glifosat

14,00 zł

(14,00 zł szt.)

Brutto Dostawa: 1-3 dni


Avans RTU jest środkiem chwastobójczym do bezpośredniego stosowania, w formie koncentratu rozpuszczalnego, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich).
Środek do stosowania amatorskiego wokół domu i w ogrodach przydomowych.

BRAK - WKRÓTCE DOSTĘPNY

Dostawa od 14,00 zł brutto
Wyświetl koszt wysyłki
  • Zapewniamy bezpieczne płatności Zapewniamy bezpieczne płatności
  • bezpieczna wysyłka z ochronnym opakowaniu bezpieczna wysyłka z ochronnym opakowaniu
  • 14 dni na zwrot produktu 14 dni na zwrot produktu


Avans RTU
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat w formie soli amonowej (związek z grupy kwasu aminofosforowego) – 8,39 g/l (0,84%).
Zezwolenie MRiRW nr R-37/2016 z dnia 08.02.2016 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R -761/2018d z dnia 17.12.2018 r.
EUH208 - Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.


Dodatkowe informację zawarte są w etykiecie dostępnej w załączniku.


OPIS DZIAŁANIA
Avans RTU jest środkiem chwastobójczym do bezpośredniego stosowania, w formie koncentratu
rozpuszczalnego, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich).
Środek do stosowania amatorskiego wokół domu i w ogrodach przydomowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Avans RTU jest dolistnym środkiem chwastobójczym o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 24 godzin, a następnie zamieranie roślin. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu.
Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność
powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.


Chwasty wrażliwe: bylica pospolita, komosa biała, koniczyna biała, mietlica rozłogowa, mlecz polny, mlecz kolczasty, mniszek pospolity, ostrożeń polny, podbiał pospolity, powój polny, przetacznik perski, przymiotno kanadyjskie, rdest plamisty, starzec zwyczajny, szczyr roczny, wiechlina łąkowa, wiechlina roczna, wilczomlecz obrotny, wyczyniec polny, życica trwała.


Chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita, perz zwyczajny, pokrzywa zwyczajna,
kupkówka pospolita, rdest ptasi, rumianek pospolity.


STOSOWANIE ŚRODKA
Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na terenach
sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.
A. Teren nieprzeznaczony pod uprawę (ścieżki, drogi dojazdowe, podwórka, patia itp.).
Termin stosowania: Środek stosować w okresie wegetacji, po pojawieniu się chwastów.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270 ml/10 m2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
B. Ścieżki i place z nasadzeniami drzewiastych roślin ozdobnych (stosowanie co najmniej po roku od zasadzenia).

Termin stosowania: Środek stosować w okresie wegetacji, po pojawieniu się chwastów.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270 ml/10 m2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

C. Nieużytkowane rabaty przeznaczone pod uprawę roślin ozdobnych.
Termin stosowania: Środek stosować w okresie wegetacji, po pojawieniu się chwastów, ale przed planowaną uprawą.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270 ml/10 m2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

D. Trawniki (likwidacja lub odnowienie)
Termin stosowania: Środek stosować w okresie wegetacji, najpóźniej na dwa dni przed
planowanym wysiewem lub sadzeniem roślin następczych.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270 ml/10 m2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

E. Rośliny ozdobne (drzewa i krzewy co najmniej po roku od zasadzenia)
Termin stosowania: Środek stosować wokół nasadzeń, wiosną lub latem po wschodach chwastów.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270 ml/10 m2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

F. Rośliny sadownicze
Drzewa ziarnkowe i drzewa pestkowe (co najmniej po roku od zasadzenia)
Termin stosowania: Środek stosować wokół nasadzeń, wiosną lub latem po wschodach chwastów.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270 ml/10 m2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA
Środek stosować:
- od kwietnia do listopada, w bezwietrzne i bezdeszczowe dni, przy temperaturze 10-20oC,
- po wschodach chwastów, w okresie ich intensywnego wzrostu, gdy mają dobrze wykształconą
zieloną powierzchnię.
Przed zastosowaniem wstrząsnąć opakowaniem.
Opryskiwać aż chwasty będą wilgotne, ale unikać spływania cieczy z roślin.
Zaleca się pozostawić opryskane chwasty na okres minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac
uprawowych.
Nie stosować na trawniki oraz inne rośliny, które nie są celem zwalczania.
Zachować szczególną ostrożność przed znoszeniem cieczy użytkowej, ponieważ środek niszczy
wszystkie zielone części roślin, w tym trawę.
Środek stosować w bezpiecznej odległości od roślin jadalnych i innych roślin, które nie są celem
zwalczania np. pełniących rolę żywopłotów.
Nie stosować częściej niż 1 raz w roku.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
7 dni

Dodatkowe informację zawarte są w etykiecie dostępnej w załączniku.

6711
2018-06-06
Nowy produkt

Pliki do pobrania

AVANS RTU SPREY

ETYKIETA PRODUKTU AVANS RTU

Pliki do pobrania (95.82k)

Produkty z tej samej kategorii

(Są 16 inne produkty w tej samej kategorii)