PYRANICA 20 WP 100 G

90,00 zł

(90,00 zł szt.)

Brutto Dostawa: 1-3 dni


Pyranica 20 WP jest środkiem roztoczobójczym w postaci proszku do sporządzania
zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania wszystkich
stadiów rozwojowych przędziorków w sadach jabłoniowych oraz w uprawie roślin
warzywnych (pomidor, ogórek, oberżyna) w szklarniach.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych oraz
w przypadku upraw w szklarniach - opryskiwaczy ręcznych.

Dostawa od 12,50 zł brutto
Wyświetl koszt wysyłki
  • Zapewniamy bezpieczne płatności Zapewniamy bezpieczne płatności
  • bezpieczna wysyłka z ochronnym opakowaniu bezpieczna wysyłka z ochronnym opakowaniu
  • 14 dni na zwrot produktu 14 dni na zwrot produktu

P Y R A N I C A 20 WP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
substancja czynna:
tebufenpirad - (związek z grupy pochodnych pirazoli) - 200 g/kg (20%).

OPIS DZIAŁANIA
Pyranica 20 WP jest środkiem roztoczobójczym w postaci proszku do sporządzania
zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania wszystkich
stadiów rozwojowych przędziorków w sadach jabłoniowych oraz w uprawie roślin
warzywnych (pomidor, ogórek, oberżyna) w szklarniach.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych oraz
w przypadku upraw w szklarniach - opryskiwaczy ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Jabłoń
przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,375 - 0,5 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 750 – 1000 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować od początku fazy rozwoju owoców do czasu aż owoce osiągną połowę
typowej wielkości (BBCH 71-75).

Rośliny warzywne (w uprawie szklarniowej)
Pomidor, ogórek, oberżyna
przędziorek chmielowiec, przędziorek szklarniowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25g środka w 100 l
wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25g środka w 100 l wody).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania:
Środek stosować w początkowej fazie kwitnienia:
pomidor – w fazie 2 kwiatostanu, gdy otwarty jest pierwszy kwiat (BBCH 62.601),
oberżyna – w fazie pierwszego kwiatostanu (61.601),
ogórek – w fazie, gdy na pędzie głównym otwarty jest pierwszy kwiat (61.601).
Zalecana ilość wody: 1000 – 2000 l/ha.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Zabieg wykonać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych uszkodzeń na roślinach.
2. Rośliny opryskiwać dokładnie, zwracając szczególnie uwagę na dokładne pokrycie cieczą
użytkową również dolnej strony liści.
3. Substancja czynna środka jest akarycydem należącym do grupy inhibitorów
mitochondrialnego transportu elektronów. W celu uniknięcia powstawania zjawiska
odporności środek można stosować maksymalnie jednokrotne w sezonie wegetacyjnym.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać
przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie
wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po pracy aparaturę
dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe; nie wcześniej jednak niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku uprawy wczesnych odmian jabłoni:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od
zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
− 50 m lub
− 20 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej o 75 %.
W przypadku uprawy późnych odmian jabłoni:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od
zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
− 30 m lub
− 20 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej o 50 %.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Jabłoń - 7 dni
pomidor, oberżyna, ogórek – 7 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Dodatkowe informacje dostępne w etykiecie w załączniku.

4422
2018-06-06
Nowy produkt

Pliki do pobrania

Pyranica

Etykieta produktu

Pliki do pobrania (98.79k)

Produkty z tej samej kategorii

(Są 16 inne produkty w tej samej kategorii)