ORKAN 350 SL 1L

52,00 zł

(52,00 zł szt.)

Brutto Dostawa: 1-3 dni
Środek chwastobójczy, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sadach.
Środek pobierany jest poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów
chwastów powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Pierwsze objawy działania środka na chwasty widoczne są po upływie 7-14 dni od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 30 dniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Dostawa od 20,00 zł brutto
Wyświetl koszt wysyłki
  • Zapewniamy bezpieczne płatności Zapewniamy bezpieczne płatności
  • bezpieczna wysyłka z ochronnym opakowaniu bezpieczna wysyłka z ochronnym opakowaniu
  • 14 dni na zwrot produktu 14 dni na zwrot produktu

O R K A N 3 5 0 SL
Zawartość substancji aktywnych:
MCPA kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)octowy (związek z grupy fenoksykwasów)
w formie soli dimetyloaminowej - 90 g w litrze środka.
glifosat N-(fosfonometylo)glicyna (związek z grupy kwasu aminofosfonowych)
w formie soli izopropyloaminowej - 260 g w litrze środka.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sadach.
Środek pobierany jest poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów
chwastów powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Pierwsze objawy działania środka na chwasty widoczne są po upływie 7-14 dni od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 30 dniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe np.:
w dawce 5 l/ha np.: chwastnica jednostronna, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik
pospolity, wiechlina roczna.
w dawce 7-8 l/ha np.: bodziszek drobny, mniszek pospolity, powój polny, rdest ptasi, ślaz
zaniedbany, wierzbownica gruczołowata.
Chwasty średnio wrażliwe w dawce 7-8 l/ha: perz właściwy.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. SADY (DRZEWA ZIARNKOWE)
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu chwastów w dawce potrzebnej do
zniszczenia występujących gatunków chwastów
Zalecana dawka: 5-8 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l /ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. UWAGI:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew
owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwaczy z osłonami, tak aby
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze
względu na możliwość uszkodzenia roślin.
3. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
• przed wschodami chwastów,
• na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin,
• na rośliny mokre,
• przed spodziewanym deszczem,
• podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednierośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek powoduje korozję metali, więc do wykonania zabiegu używać opryskiwaczy ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie woda, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i
nie wyższej niż 30°C.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub
etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA:
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk- (58) 682 04 04 Rzeszów - (17) 866 40 25
Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec - (32) 266 11 45
Lublin - (81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 54 09
Łódź - (42) 657 99 00 Warszawa - (22) 619 66 54
Poznań - (61) 847 69 46 Wrocław - (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii - ........

1467
25 Przedmioty
2018-06-06
Nowy produkt

Pliki do pobrania

Orkan 350 SL

Etykieta produktu

Pliki do pobrania (115.89k)

Produkty z tej samej kategorii

(Są 16 inne produkty w tej samej kategorii)