Przyjmujemy zużyte butelki po środkach ochrony roślin i oddajemy je do wyspecjalizowanych firm które zajmują się ich utylizacją.