AGROSTYM 480 SL 1L

95,00 zł

(95,00 zł szt.)

Brutto Dostawa: 1-3 dni


Agrostym 480 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie
koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Przeznaczony jest do przyspieszenia
dojrzewania pomidora uprawianego w gruncie oraz ułatwienia mechanicznego zbioru
owoców wiśni.

Dostawa od 12,50 zł brutto
Wyświetl koszt wysyłki
  • Zapewniamy bezpieczne płatności Zapewniamy bezpieczne płatności
  • bezpieczna wysyłka z ochronnym opakowaniu bezpieczna wysyłka z ochronnym opakowaniu
  • 14 dni na zwrot produktu 14 dni na zwrot produktu


AGROSTYM 480 SL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
etefon - (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego) - 480 g/l (40,0 %).


OPIS DZIAŁANIA
Agrostym 480 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie
koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Przeznaczony jest do przyspieszenia
dojrzewania pomidora uprawianego w gruncie oraz ułatwienia mechanicznego zbioru
owoców wiśni.

Środek wnika do tkanki roślinnej, ulegając rozpadowi wydziela etylen powodujący
przyspieszenie procesu oddychania i dojrzewania owoców.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza sadowniczego
i opryskiwacza polowego.


STOSOWANIE ŚRODKA
1. Pomidor (w gruncie)
przyspieszenie dojrzewania
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5-3,5 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w temperaturze poniżej 16oC oraz na rośliny
o dużej masie liści. Opryskiwać dokładnie całe rośliny.
Zaleca ilość wody: 300-600 l/ha.
Termin stosowania: Stosować jednorazowo w okresie, gdy owoce dojrzałe
i dojrzewające tj. czerwone, różowe i zapalone stanowią 10 - 20%, a owoce zielone
(wyrośnięte) 50 - 65% ogółu owoców na roślinach.


2. Wiśnia
ułatwienie mechanicznego zbioru owoców
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,075% (75 ml środka
w 100 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,075% (75 ml środka w
100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500 - 700 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować jednorazowo 7 - 10 dni przed przewidywanym
zbiorem owoców z drzew nie opryskiwanych.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek zastosowany na rośliny pomidora w wyższej dawce może powodować
przyspieszone zamieranie liści (bez wpływu na plon).
2. Środek należy zastosować do 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem (nie przetrzymywać jej
dłużej niż 5 godzin).
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy
wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie
wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie
wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem
do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający
ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów
Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono
zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej
i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić tytoniu podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W przypadku gdy środek stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy polowych w celu
ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W przypadku gdy środek stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy polowych w celu
ochrony roślin i stawonogów niebędących celem zwalczania konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych
rolniczo.
W przypadku gdy środek stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych w
celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych.
W przypadku gdy środek stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych w
celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem zwalczania konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych
rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym
zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji)
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni
roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej
(okres karencji):
POMIDOR - 7 dni,
WIŚNIA - 10 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę
do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji
dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można
siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

1532
2018-06-06
Nowy produkt

Produkty z tej samej kategorii

(Są 15 inne produkty w tej samej kategorii)